¨

Vad är SPIN Selling?

13 jun 2017

I förra inlägget redogjordes för BANT-modellen som verktyg för att kvalificera leads - här följer redogörelse för ytterligare en klassisk modell som fungerar bra för att förstå prospektets behov genom att ställa RÄTT frågor:   Vad är SPIN Selling?   VAD ÄR SPIN SELLING och varför är den relevant för mötesbokning? Använd SPIN-modellen för problemlösning [...]


Vad är BANT-modellen

9 jun 2017

En riktig klassiker i säljsammanhang är BANT-modellen för kvalificering av leads. Vad är BANT-modellen?   VAD ÄR skillnaden mellan kvalificerade leads och leads? Vad är skillnaden mellan kvalificerad mötesbokning och mötesbokning? Ett sätt att avgöra om ett möte eller lead är kvalificerat eller inte är BANT-modellen. BANT-MODELLEN är ett kvalificeringsramverk skapat för säljare av IBM. [...]


Hur du blir bäst på mötesbokning - varför kalla samtal är viktigt

5 jun 2017

Våra vänner Peter Kuylenstierna och MötesbokningStockholm.se delar med sig: Hur du blir bäst på mötesbokning - varför kalla samtal är viktigt   OM DU ELLER DITT FÖRETAG vill bli bäst på kvalificerad mötesbokning via kalla samtal är det första och viktigaste steget att se ditt arbete som viktigt och värdeskapande. Att förändra sitt mindset till att se [...]


Ökar mötesbokning faktiskt försäljning?

22 maj 2017

Ökar mötesbokning faktiskt försäljning?    Mötesbokning.nu bad Adsensus marknadschef Carl Ericson dela med sig av sina tankar kring mötesbokning och huruvida det har en ökande effekt på försäljning.    Utbudet av Mötesbokare är stort och marknaden är mättad. Men korrelationen mellan fler säljmöten och ökad försäljning är inte 100%-ig, även om mötesbokningsleverantörerna gärna vill få [...]


Välkommen till bloggen!

17 maj 2017

Här kommer fantastiskt innehåll om hur du använder mötesbokning som verktyg för att uppnå Framgångsrik Försäljning!


Tracking: