¨

Hur ökar mötesbokning min försäljning?

 

Fördelen med att använda sig av kvalificerade mötesbokare är att det frigör tid till annat. Att själv ringa kalla samtal till presumtiva kunder som inte svarar är tidsineffektivt och alternativkostnaden blir hög när andra arbetsuppgifter bortprioriteras. Genom att istället använda sig av kvalificerade mötesbokare nyttomaximeras nykundsbearbetningen och fokus kan läggas på senare delen av försäljningsprocessen - att faktiskt stänga affärer - samt bearbetning och vård av befintliga kunder.

 

 

En aktör som arbetar med kvalificerad mötesbokning är specialiserad till de initiala, inledande stegen av nykundsbearbetningen och besitter därmed en mängd erfarenhet från tidigare samarbeten om hur de olika stadierna i mötesbokning ser ut och fungerar. För att få ut maximalt av sin mötesbokning är det essentiellt att dela upp processen i olika steg. Dessa benämns vanligtvis; prospektering, aktivitet, leadsgenerering och bokade möten. Det är viktigt att bryta ner processen i dessa steg för att få ut så mycket som möjligt av mötesbokningen. 

Har du redan kommit till insikt att stärkt mötesbokning är det du behöver? Ladda då ned vår checklista för att utvärdera mötesbokningsleverantörer.

 

När det gäller målgruppsarbete är det viktigt att se till att det är rätt företag som bearbetas. Carl Ericson, marknadschef på Adsensus skriver i en artikel att den tilltänkta marknaden inte kommer bestå av endast en målgrupp utan sannolikt av flertalet målgrupper. Om ett företag är rätt att bearbeta eller inte går att definiera utifrån variabler som exempelvis omsättning, geografiskt område och bransch. När själva prospekteringsarbetet är gjort börjar arbetet med att ta kontakt med de prospekterade bolagen; det kalla ringandet. Det är helt avgörande att hålla en hög aktivitet när det kommer till att lyfta luren vid kalla samtal. Det tar i genomsnitt 7,5 telefonlyft för att nå en beslutsfattare på ledningsgruppsnivå i Sverige enligt vår statistik. Leadsgenerering är resultatet av de dialoger och det intresse som skapas i och efter samtalen. Målet är att varje samtal skapar en dialog som sedan leder till ett bokat möte och som sedermera leder till affär. Det är genom dialogerna i samtalen som en säljare kan avgöra affärspotentialen hos ett potentiellt lead, och huruvida det är relevant med ett möte. Det är därför just kvalificerade bokade möten som är syftet med mötesbokning.

 

En viktig del i mötesbokning är att det råder transparens mellan mötesbokaren och kunden. Här är en avgörande faktor ett gemensamt CRM-system där viktiga noteringar från samtal skrivits ner och ytterligare marknadsinsikter dataförs. Det är också viktigt att i förväg ha fastställt vilken data som ska samlas in. Det kan röra sig om affärskritisk information angående kundens marknad samt behovslägen och annan förtjänad data. Transparens är också viktigt i det avseendet att kunden har koll på det arbete som utförs av mötesbokaren. Att ha tydliga nyckeltal för att styra på aktivitet och resultat blir ett sätt att visa för kunden vilket arbete som lagts ned. På så vis blir det lättare att tillsammans staka ut eventuella förändringar.

 

Med rätt typ av mötesbokning blir det möten som också kan leda till affärer. Affärer som med största sannolikhet inte hade uppkommit om inte mötesbokning använts. Carl Ericson, marknadschef på Adsensus, delar med sig av sina tankar till mötesbokning.nu om att mötesbokning ökar försäljning och menar att antalet affärsmöjligheterna ökar, förutsatt att det är relevanta möten som mötesbokaren bokat. Det är viktigt att optimera sin nykundsbearbetning och förlägga den initiala delen av försäljningsprocessen till en aktör som har erfarenheten av det. På så vis ökar mötesbokning din försäljning.

 

Mötesbokningsleverantörer finns det gott om - men kvalitén varierar mycket,

Ladda ned Checklista för utvärdering av mötesbokningsleverantörer.pdf

 


Fortsatt läsning:

- Hur mycket kostar mötesbokning?

- Köpa mötesbokning, vad kan jag förvänta mig?

- Kvalité över kvantitet

- Ladda ned aktuell pristlista

 

22 mar 2019

Tracking: