¨

 

Hur syr vi ihop mötesbokning med marknadsavdelningen?

 

Hur syr vi ihop mötesbokning med marknadsavdelningen?

 

När det gäller att få mötesbokningen att harmoniera med marknadsavdelningen är det viktigt att berätta om tidigare erfarenheter och och samarbeten. Det bygger trovärdighet och visar seriositet. Det är referenser och vad som har presterats tidigare som blir måttstocken för hur intressant det blir för marknadsavdelningen att ta hjälp av mötesbokningspartner. Det gäller nämligen att övertyga om att det bästa sättet för att optimera mötesbokning är att låta mötesbokare sköta det. På så vis kan marknadsavdelningen lägga kraft och fokus på andra marknadsaktiviteter.

Att tydligt förklara och fastslå för den presumtiva kunden om nyttan och definiera varför det är bättre att använda sig av mötesbokare istället för att ringa kalla samtal själv. Det är essentiellt att ha rätt angreppssätt vid övertalandet, annars blir det enkelt för den presumtiva kunden att känna att mötesbokaren kommer och tar en del av arbetet. Känslan som ska infinna sig är istället att lite av arbetsbördan ska lätta och de som ska göra arbetet är experter på det.  

 

Transparens genom samarbetet är viktigt så att kunden kan följa mötesbokarens arbete. Det är viktigt att poängtera i de inledande samtalen med den presumtiva kunden om denne skulle känna att den inte har något mandat att längre styra den här delen av försäljningen.

 

Visa på lönsamheten i kronor och ören samt i investerad tid. Det är en faktor som inte går att kringgå. Desto mer utesälj mötesbokningen leder till, desto större är chanserna till att försäljningen ökar. Som tidigare försäljningschefen för Adsensus, Peter Kuylenstierna är inne på, är det lättare att säga nej till någon över telefon än om personen befinner sig i samma rum. Vidare menar Kuylenstierna att genom att anlita en mötesbokningspartner blir arbetet att gå efter rätt person mer effektivt då mötesbokingspartnern är van vid att hantera mycket information i CRM-system. Det är också tidskrävande och kräver mycket tid i anspråk för att användningen ska maximeras.

 

Det är viktigt att marknadsavdelningen känner sig inkluderade och inte förbisedda. Det gäller att skapa en känsla av att detta görs för att marknadsavdelningen ska kunna fokusera på andra säljdrivande aktiviteter och inte för att de gjort ett dåligt arbete med att ringa kalla samtal. Det gäller att få marknadsavdelningen att förstå att det här är det mest kostnadseffektiva sättet att gå tillväga på.

 

En essentiell del i att få ihop mötesbokning med marknadsavdelningen är att inge förtroende, kompetens och samarbetsvilja. Lyckas mötesbokaren leverera detta finns en stor chans till ett lyckat samarbete som är till gagn för båda parter.

 

Ladda nu ned prislista för mötesbokning


Fortsatt läsning

- Vad säger de som har MINST nytt av mötesbokning.. och mest nytta

- Process för att komma igång med mötesbokning

- Anställa mötesbokare själv eller ta in experter

- Hur ökar mötesbokning min försäljning?

- Köpa mötesbokning, vad kan jag förvänta mig?

8 apr 2019

Tracking: