¨

Kom igång med mötesbokningspartner

 

Adsensus process för att inleda mötesbokningsprocess

Du funderar på att dra igång ett mötesbokningsprojekt med Adsensus, men hur kommer det gå till?

Adsensus inleder alltid nya samarbeten med ett testprojekt som oftast omfattar tre månader. Denna kallar vi en “Proof of Concept” (PoC) och går ut på att:

1) Säkerställa att leverans sker enligt förväntan (vi ska bevisa att vi faktiskt kan leverera det vi raljerar om på våra säljmöten)

2) Att hitta relationen: känner båda parter att den andra är någon man vill samarbete med på lång sikt?

3) Att finna ett fungerande samarbete. Efter ett PoC kan vi utvärdera mål, strategi, utförande och affärsmodell så att ett långsiktigt samarbete kan bli ännu mer framgångsrikt.

 

Projektuppstart

PoC inleds med en projektuppstart som kort och gott handlar om att skapa förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete. Det innefattar allt som sker mellan punkt 3-5 nedan:

 

Kom igång med mötesbokning med hjälp av Adsensus

 

Rätt person på rätt roll är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med mötesbokning. Därför börjar vi med att säkerställa att rätt team allokeras. Teamet består av en Account Manager som ansvarar för strategi och genomförande i samarbetet, samt en eller flera konsulter (beroende på projektets omfattning) som har rätt utbildningsbakgrund och/eller intresse för ert erbjudande. Den personen som du har haft kontakt med under processen finns också kvar i projektet som Ansvarig Säljare. Ansvariga Säljaren har huvudansvar för det affärsmässiga och finns tillgänglig för de dialoger som du kanske inte vill ta direkt med det operativa teamet.

 

Vilket segment vi ska bearbeta är nästa nyckelförutsättning. Det kräver ett initialt målgruppsarbete där er input kommer bli avgörande. Det finns flera olika metoder för detta:

 

Forsättningsvis krävs det ett nära samarbete mellan er och Adsensus för att vi löpande ska kunna definiera och agera snabbrörligt på de selekterade marknaderna och få bäst effekt av marknadsbearbetningen.

 

Admin är inte spännande, men ack så viktigt för att försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt. Administrativa förberedelserna handlar om följande.

 

För att vi ska kunna representera er på ett trovärdigt sätt när vi pratar med marknaden behöver vi sedan en utbildningsworkshop. På utbildningsworkshoppen utbildar ni teamet i ert företag och erbjudande. Det lägger grunden för oss att kunna ta fram en pitch, hålla dialoger, ställa frågor och svara på de frågor vi får i våra dialoger. Under workshoppen ser vi också till att definiera KPI:er för samarbetet, både för den direkta leveransen av möten, men nästan viktigare sätter vi mål på den aktivitetsnivå vi ska hålla i projektet. Hur många telefonlyft ska vi genomföra? Hur många bolag ska bearbetas? Sist men inte minst ska vi definiera vilken kvalitet/kvalificering ni förväntar er på de möten vi bokar.

 

För att ni ska få insyn i projektet, och för att vi löpande ska kunna förbättra vår process så utvärderar vi samarbetet både löpande och under två mer formella nedstamp. Den löpande rapporteringen och utvärderingen sker i veckovisa avstämningar. De  tar endast ca 30 min och syftar till att rapportera på aktivitet och utfall, samt låta teamet lyfta frågor och lärdomar och för er att kunna ställa de frågor ni har. Det första formella nedstampet sker efter genomförandet av halva PoC och syftar till att hitta de förbättringar och justeringar som krävs för att få ut bäst effekt av tiden som är kvar. Sedan utvärderas hela samarbetet vid PoCs slut. Ambitionen är att sömlöst löpa vidare i ett längre avtal, och utvärderingen ger tillfälle att göra de justeringar som krävs för att ett längre samarbete som känns rätt för båda parter kan komma på plats.

 

När allt ovan är klart så är det dags att sätta igång operativ marknadsbearbetning! Det absolut viktigaste när vi är igång är att vi är transparenta och håller en tight löpande kommunikation samt att vi fokuserar på våra viktigaste drivande KPI:er. Sedan implementerar vi de förbättringarna som krävs löpande.

 

Så! What are you waiting for?

Ladda ned prislista för köpa av mötesbokning


 

Läs vidare:

Eller är du redo att ta reda på hur mötesbokning hade fungerat i din verksamhet? Skicka offertförfrågan

22 mar 2019

Tracking: